Domovská stránka Vše o nákupu Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamaci zboží lze uplatnit pouze na www.servisnicentrum.cz

Tento reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ, v platném znění), a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího-nespotřebitele se vztahuje ustanovení zákona č 513/1991 Sb. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo na případy rozporu s kupní smlouvou.
 

Reklamace zásilky poškozené dopravcem

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. 
Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.
 

Záruka

Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem a 6 měsíců od převzetí kupujícím-nespotřebitelem. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.
 
Datum minimální trvanlivosti kosmetických výrobků v neotevřených originálních obalech je vyznačeno na obalu např. údaji LOT, EXP a podobně. Obecně platí, že kosmetické výrobky (především krémy, mléka apod.) je nutné spotřebovat do 6 měsíců od otevření.
 
Jestliže se objeví vada na výrobku v záruční době, zašle kupující prodávajícímu formální zprávu o reklamaci na email info@tiandelitomysl.cz a reklamované zboží následně odešle na adresu: 
 
Vicus Aurea, s.r.o.
Martina Jiroušková
Čistá 71
569 56 Čistá
 
Spolu s dodacím listem, nebo jakýmkoli dalším dokumentem potvrzujícím zakoupení zboží v obchodě prodávajícího (postačí kopie) a uvede popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace případně s číslem bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze za zboží. Pokud kupující neuvede způsob řešení reklamace, bude tato řešena v souladu se zákonem.
 
Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě reklamace kupujícím-nespotřebitelem se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené náročnosti posouzení a vyřízení reklamace. Další vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem se řídí obchodním zákoníkem.
 
O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky a emailem. 
Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte jako obchodní balík nebo doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit.
 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba, a dále na vady způsobené nesprávným skladováním v nevhodných podmínkách. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Všechny reklamace prochází důkladnou kontrolou prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.
 

Práva plynoucí ze zákonné lhůty

V případě výměny zboží získává kupující-spotřebitel novou záruku v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
  1. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo odstoupení od KS.
  2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či na odstoupení od KS.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupující obdrží jiný výrobek, než si od prodávajícího objednal, zašle ho v původním obalu zpět prodávajícímu, který je povinen neprodleně tento výrobek vyměnit za správný. Prodávající kompenzuje kupujícímu nutné náklady spojené s odesláním zásilky (poštovné).
 
Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Kupující nese odpovědnost za zboží až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.
Mohlo by vás zajímat
Výhody pro vás
Doprava
zdarma
Dárky k nákupu
a ihned expedujeme
Poradenství
k produktům
Prodejny
Adresa
LITOMYŠL - Servisní centrum tianDe
J.E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl
Otevírací doba
LITOMYŠL
     Po - Pá   08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
  
PARDUBICE
     !POZOR, ZMĚNA: PARDUBICE od 28.5. 2021 ZAVŘENO!
     
Telefon
LITOMYŠL
   tel: 464 601 926;  mob: 734 323 515
Prodejny