Domovská stránka Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Některé údaje, poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.sctiande.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.
 2. Kupující (neboli subjektosobních údajů)je si plně vědom následujících skutečností: 
  • Objednání zboží (neboli uzavření kupní smlouvy) vyžaduje zadání některých důležitých osobních údajů z hlediska další komunikace s prodávajícím (neboli správcem osobních údajů) a následného dodání objednaného zboží nebo služeb. Registrace vyžaduje zadání některých důležitých osobních údajů z hlediska další komunikace s kupujícím, jeho případné účasti ve vyhlášených bonusových programech a akcích a podobně.
  • Prodávající osobní údaje kupujícího zásadně neposkytuje třetím osobám (neboli zpracovatelům), kromě těch, které se přímo podílejí na realizaci kupní smlouvy (vyřízení objednávky), jako jsou smluvní přepravci, Česká pošta a podobně, a to pouze v nutném rozsahu. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
  • Dalším zpracovatelem osobních údajů je společnost tianDe, která zpracovává údaje o nákupech jednotlivých kupujících za účelem poskytnutí zpětných bonusů a dalších výhod za uskutečněné nákupy v rámci vyhlašovaných podpůrných marketingových programů společnosti. Osobní údaje kupujících jsou společností tianDe zpracovávány na základě osobního souhlasu, který kupující udělil společnosti tianDe v okamžiku své registrace v jejím zákaznickém systému. Zpracování a uchovávání osobních údajů klientů probíhá na zabezpečeném serveru v Německu (EU).
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající žádné další informace o kupujících nezpracovává ani nezískává.
 3. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu, přenositelnost, výmaz a další práva stanovená ve shora uvedeném zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován.
 4. Prodávající je povinen poskytnout na základě písemné žádosti kupujícího informace o zpracování osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Případné pochybnosti nebo stížnosti ohledně zpracování osobních údajů může kupující uplatnit prostřednictvím tzv. dohlížitelského orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Plk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

  tel.: 234 665 111
  e-mail: posta@uoou.cz
  www.uoou.cz
Mohlo by vás zajímat
Výhody pro vás
Doprava
zdarma
Dárky k nákupu
a ihned expedujeme
Poradenství
k produktům
Prodejny
Adresa
LITOMYŠL - Servisní centrum tianDe
J.E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl
Otevírací doba
LITOMYŠL
     Po - Pá   08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
  
PARDUBICE
     !POZOR, ZMĚNA: PARDUBICE od 28.5. 2021 ZAVŘENO!
     
Telefon
LITOMYŠL
   tel: 464 601 926;  mob: 734 323 515
Prodejny