Domovská stránka Katalog Domácnost 1480205 EcoDeViva - Tyčinka na odstraňování skvrn na bázi kyslíku (4,1 b)

1480205 EcoDeViva - Tyčinka na odstraňování skvrn na bázi kyslíku (4,1 b)

1480205 EcoDeViva - Tyčinka na odstraňování skvrn na bázi kyslíku (4,1 b)
1480205 EcoDeViva - Tyčinka na odstraňování skvrn na bázi kyslíku (4,1 b)

Univerzální odstraňovač skvrn na bázi fytoenzymů, zeolitů a aktivního kyslíku rychle a účinně odstraňuje odolné skvrny od vína, kávy, čaje, kečupu, tuku, jódu, rtěnky, sazí, krve, inkoustu a fixů z různých textilií, oděvů, čalouněného nábytku, interiéru automobilů, měkkých podlah.

Jedna tyčinka odstraní více než 500 skvrn o rozměru 2 x 3 cm

POUŽITÍ:
Opláchněte zněčištěné místo teplou vodou a naneste přípravek na skvrnu. Lehce třete, dokud se nevytvoří pěna. Počkejte 10-15 minut a ošetřenou oblast opláchněte. U jemných látek a látek s nestabilními barvivy se doporučuje odstraňovač skvrn předem otestovat na nenápadném místě. Po použití otřete tyčinku suchým hadříkem nebo ji osušte.

BALENÍ:
1 ks 35 g

188 Kč
Cena s DPH
Body
4.1
Skladem
Kód produktu:
1480205
  • Detailní popis

Složky detergentu: 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 15 - < 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, 5 - < 15 % EDTA a její soli, zeolity, < 5 % enzymy (Amyláza, Proteáza), aktivátor bělení (TAED).

Skladování: skladujte na suchém místě při teplotě nepřesahující 35 °C.

Výrobce: “Norvin” Ltd, tup. 1 Tikhvinski, d. 5-7, pom. 1, kom. 4, ofis 100, Moskva, 127055, Ruská federace.

Dovozce: ASTI Group Ltd, 5 Zardu Street, Riga, LV-1083, Lotyšsko. +37127030599.

Nebezpečí:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k jeho likvidaci.
Obsahuje:
uhličitan sodný, peroxyhydrát; amyláza.

Mohlo by vás zajímat
Výhody pro vás
Doprava
zdarma
Dárky k nákupu
a ihned expedujeme
Poradenství
k produktům
Prodejny
Adresa
LITOMYŠL - Servisní centrum tianDe
J.E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl
Otevírací doba
LITOMYŠL
     Po - Pá   08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
  
PARDUBICE
     !POZOR, ZMĚNA: PARDUBICE od 28.5. 2021 ZAVŘENO!
     
Telefon
LITOMYŠL
   tel: 464 601 926;  mob: 734 323 515
Prodejny