Domovská stránka Soutěžíme o 3 šperky Swarovski každý měsíc – vaše šance je vysoká!

Soutěžíme o 3 šperky Swarovski každý měsíc – vaše šance je vysoká!

26. 9. 2018
Swarovski… vždycky jste po jeho špercích pokukovala, ale vždy zvítězil rozum a nikdy jste si ho nepořídila? Pojďte si s námi zasoutěžit a vyhrajte luxusní šperk Swarovski s certifikátem pravosti v hodnotě až 2.500Kč.

Nakupte v průběhu října, listopadu nebo prosinece produkty Tiande v hodnotě 1 000 Kč na našem e-shopu nebo osobně na prodejně v Litomyšli

Objednávka musí být řádně zaplacena a převzata do termínů níže uvedených. Do slosování budou zařazeny všechny objednávky splňující podmínku výše a místa objednávky. Objednávky přijaté v daném měsíci se účastní losování v tom příslušném měsíci. Do dalšího losování nepřecházejí.
Swarovski přívěsek Cypress
Náramek Swarovski Nathalie
Naušnice Swarovski Vanila Long

Říjen

Objednávky z měsíce října, řádně zaplacené a převzaté do 5.11. včetně. Losování proběhne 8.11.2018 za účasti veřejnosti. Jména výherců budou zveřejněna na naší fcb stránce a výherce budou kontaktování telefonicky. 
 

Listopad

Objednávky z měsíce listopadu, řádně zaplacené a převzaté do 5.12. 2018, losování proběhne 7.12. 2018. Jména výherců budou zveřejněna na naší fcb stránce a výherce budou kontaktování telefonicky.
 

Prosinec

Objednávky z měsíce prosince, řádně zaplacené a převzaté do 4.1.2019, losování proběhne 7.1.2019. Jména výherců budou zveřejněna na naší fcb stránce a výherce budou kontaktování telefonicky.

V každém losování budou navíc vylosování 3 náhradníci

Pokud právoplatní výherci nebudou reagovat na telefon a nepřihlásí se na fcb, emailem či telefonicky o výhru do 12.11.v prvním losováni, 12.12.2018 v druhém losování a 14.1.2018 ve třetím losování budou kontaktování náhradnící v pořadí v jakém byli vylosování a výherci se stávají oni.
Výherce si může cenu vyzvednout osobně, případně mu bude zaslána na adresu, kterou uvedl u vítězné objednávky.
Plná pravidla spotřebitelské loterie
Tento dokument úplně a závazně upravuje pravidla spotřebitelské loterie provozované společností Vicus Aurea, s.r.o. provozovatele e-shopu na internetové adrese www.sctianede.cz, (dále jen „loterie“) na území České republiky. Tato loterie není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Pravidla loterie mohou být pozměněna pouze formou písemných změn či dodatků k tomuto dokumentu.
 
1. Provozovatel a Organizátor
Vicus Aurea, s.r.o.
IČ: 24180441
se sídlem Na Lysinách 457/20, Praha 4, 14700 
(dále jen „provozovatel“).
 
2. Termín loterie
Loterie bude probíhat od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 v termínech od 8.11.2018, 7.12.2018, 7.1.2019 na území České republiky (dále jen „termín loterie“).
 
3. Podmínky účasti v loterii
Účastníkem loterie v daném termínu se může stát každá fyzická či právnická osoba, která si v průběhu daného měsíce a současně v období termínu loterie zakoupí zboží z e-shopu nacházejícího se na internetových stránkách www.sctiande.cz nebo v Servisním centru Tiande Litomyšl na adrese Toulovcovo náměstí 1102, 57001 Litomyšl v hodnotě přesahující 1.000 Kč, přičemž řádně v objednávce vyplní své kontaktní údaje v rozsahu objednávkového formuláře (dále jen „účastník loterie“). Jedna osoba může podmínky účasti v loterii splnit v daném termínu i vícekrát, přičemž do loterie budou zahrnuty všechny její objednávky, které v daném termínu splnily podmínky účasti v loterii. 
 
4. Výhry a losování
Losování provádí zástupce provozovatele za účasti veřejnosti v definovaných termínech v provozovně provozovatele. Losováno bude ze všech objednávek, reprezentovaných číslem objednávky, účastníků loterie za předcházející termín. Vylosováno bude vždy jedno číslo objednávky, podle kterého dojde k identifikaci účastníka loterie. Vyhlášení se uskuteční veřejným sdělením jména a příjmení na fcb stránce Servisního centra tiande Litomyšl. Vylosovaný účastník loterie bude rovněž kontaktován provozovatelem telefonicky.
 
Výherce získává originální šperk Swarovski: 
1. 5124033 CYPRESS přívěsek - 2500Kč
2. 1080290  NATHALIE náramek – 2290Kč
3. 5008662 VANILA LONG náušnice – 2135Kč
 
5. Podmínky a ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu termínu loterie. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v loterii právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli.
 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník loterie nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění ani převést na jinou osobu.
 
Účastí v loterii souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze provozovatele jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro účely splnění pravidel loterie. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na provozovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastníci loterie výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto loterií a jeho produktů s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků loterie, a to po dobu 5 let od ukončení loterie.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této loterie. Provozovatel je zároveň oprávněn loterii kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v loterii soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této loterie ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky loterie jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Z loterie jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele a osoby jím blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla loterie. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků loterie v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky účastníků loterie a třetích osob souvisejících s účastí v loterii a získáním výher.
 
Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské loterie je oprávněn poskytovat pouze provozovatel loterie. Tyto pravidla loterie vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské loterie. Všichni účastníci loterie jsou těmito pravidly vázáni a účastí v loterii se je zavazují dodržovat.
 
 
V Litomyšli 24.9.2019
Mohlo by vás zajímat
Výhody pro vás
Doprava
zdarma
Dárky k nákupu
a ihned expedujeme
Poradenství
k produktům
Prodejny
Adresa
LITOMYŠL - Servisní centrum tianDe
J.E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl
Otevírací doba
LITOMYŠL
     Po - Pá   08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
  
PARDUBICE
     !POZOR, ZMĚNA: PARDUBICE od 28.5. 2021 ZAVŘENO!
     
Telefon
LITOMYŠL
   tel: 464 601 926;  mob: 734 323 515
Prodejny